Gebruikers

De Risicokaart voor de professionele gebruiker wordt door veel verschillende overheden voor diverse doeleinden gebruikt. Op deze pagina staat een overzicht van de organisaties die gebruik maken van de Risicokaart Prof.

 • Alle gemeenten
 • Alle provincies
 • Ministeries (o.a. Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische zaken)
 • Decentrale rijksdiensten (o.a. RIVM)
 • Veiligheidsregio's 
 • Waterschappen
 • Politie
 • Regionale meldkamers
 • Koepelorganisaties (o.a. VNG, IPO etc)
 • Duitse overheden
 • Belgische overheden