Professionele gebruiker

Risicokaart Prof

De Risicokaart Prof bevat meer informatie over de risico's die op de openbare risicokaart staan en toont méér objecten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening.

Risicokaart Prof

Gebruikers

De Risicokaart voor de professionele gebruiker wordt door veel verschillende overheden voor diverse doeleinden gebruikt. Op deze pagina staat een overzicht van de organisaties die nu al gebruik maken van de Risicokaart Prof.

Gebruikers

Regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risicokaart is de basis voor het regionaal risicoprofiel.

Regionaal risicoprofiel

Gebruikersnaam aanvragen

De Risicokaart voor de professionele gebruiker, de Risicokaart Prof, is toegankelijk voor medewerkers van overheidsorganisaties die taken hebben op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, ruimtelijke ordening of milieu. Deze informatie is alleen toegankelijk als je beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Gebruikersnaam aanvragen

Laatste nieuws