Over de Risicokaart

Welke mogelijke risicosituaties zijn er bij u in de buurt? Wat houden die risicosituaties in? 
Op Risicokaart.nl vindt u antwoord op deze vragen en meer. In woord en beeld informeert deze website en de kaartviewer over mogelijke risicosituaties in de eigen omgeving. Zoals bijvoorbeeld aardbevingen, kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen of overstromingen.

Daarnaast kunnen overheden met de Risicokaart beter over deze risicosituaties communiceren met alle inwoners van Nederland. Ook helpt de Risicokaart overheden om hun (wettelijke) taken efficiënt en effectief uit te oefenen. Denk daarbij aan taken op respectievelijk het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

De Risicokaart geeft op twee manieren toegang tot deze gegevens:
op een geografische kaart en als datasets.

In de linkerkolom staan de onderwerpen met meer achtergrondinformatie.