Aanleiding en doel

Aanleiding

De aanleiding voor het ontstaan van de risicokaart.nl was de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. De meeste omwonenden wisten niet dat er midden in hun woonwijk een grote vuurwerkopslag stond.

De commissie Oosting die onderzoek deed naar de ramp, adviseerde het kabinet dat er een instrument moest komen dat burgers én professionals inzicht geeft in risicosituaties in de leefomgeving.
Door met goede informatievoorziening over risicosituaties:

  • te zorgen voor meer bewustwording bij burgers, én
  • te helpen bij het voorkomen, bestrijden en de gevolgen beperken van rampen en zware ongevallen.

Doel

Op de Risicokaart kunt u checken of uw buurt mogelijke risicosituaties kent, die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. U vindt er meer informatie over soorten risico’s. Op de Risicokaart staan ook plekken en gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, die hulp nodig hebben bij een incident. Denk aan ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. De Risicokaart biedt u een visueel overzicht van de risicosituaties en maakt u daarmee bewuster van de veiligheid in uw omgeving.

Voor adviezen over wat u kunt doen als er iets gebeurt, kunt u terecht bij crisis.nl.

Daarnaast helpt de Risicokaart overheden om hun (wettelijke) taken efficiënt en effectief uit te oefenen. Meer hierover leest u op Gebruikers Risicokaart.