Over de Risicokaart

Nederland is een veilig land. Overheden en hulpdiensten werken samen om dat zo te houden. Er worden strenge regels gesteld aan bedrijven en organisaties om onveilige situaties te voorkomen en risico’s te beheersen. Maar een absolute veiligheidsgarantie kan niemand geven. 

Aanleiding

Na een aantal grote crisissituaties bleek dat bewoners in de getroffen gebieden niet wisten dat er risico’s aanwezig waren in de directe omgeving. Ze wisten daarom niet wat ze tijdens de crisissituatie moesten doen. En ze konden vooraf niet de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Daarom is besloten om informatie over risico’s in de woonomgeving voor iedereen toegankelijk te maken. 

Doel

Op de Risicokaart kunt u checken of zich bij u in de buurt risico’s bevinden, die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. U vindt er meer informatie over soorten risico’s. En adviezen wat u kunt doen als er iets gebeurt. Op de Risicokaart staan ook de kwetsbare objecten. Dit zijn plekken en gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, die hulp nodig hebben bij een incident. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. 

Risicokaart Prof

De Risicokaart heeft ook een apart deel voor beleidsmakers bij overheid, politie en brandweer. Voor hen is de kaart een belangrijke informatiebron. Zo is het dankzij de informatie op de kaart mogelijk om bijvoorbeeld bij de inrichting van woonwijken rekening te houden met mogelijke risico’s. Brandweer, politie en ambulancemedewerkers gebruiken de kaart bij de voorbereiding van ongevallen- en rampenbestrijding.

Laatste nieuws over de Risicokaart vind je op: https://www.risicokaart.nl/over-risicokaart/nieuws