Uitgangspunten nieuwe Risicokaart vastgesteld

In de voorbereidingen voor het Portaal Risicokaart, de nieuwe risicokaart, is een belangrijke eerste stap gezet. Het project ‘Uitgangspunten ontwerp Portaal Risicokaart’ biedt een overzicht van uitgangspunten die bij het ontwerp van het Portaal Risicokaart moeten worden gehanteerd. Dit is een belangrijke stap in het ontwikkelproces omdat hierbij keuzes worden gemaakt die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van de nieuwe risicokaart.

Keuzes

’Wet en regelgeving bepaalt het bestaansrecht van een digitale voorziening zoals het portaal. (…)’, ‘Het Portaal maakt gebruik van data die wordt opgehaald uit een authentieke dan wel duurzaam beheerde bron.’, ‘Het Portaal Risicokaart sluit aan op de kwaliteitseisen van Data.Overheid.nl (BZK).’. 
Deze en meer uitgangspunten geven de keuzes weer die bepalend zijn voor de wijze waarop het Portaal Risicokaart uiteindelijk wordt gerealiseerd. De in totaal zeventien uitgangspunten zijn in nauwe afstemming geformuleerd met vertegenwoordigers van de voor de Risicokaart meest relevante werkvelden. Denk daarbij aan de functioneel beheerders en adviseurs bij de twaalf provincies, het Instituut voor Fysieke Veiligheid, de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten.

Het eindrapport is op 8 juli 2019 vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever van het IPO en is hier te raadplegen