Uitfaseren Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR)

Het uitfaseren van het RRGS en ISOR komt steeds dichter bij, de conversie van de data uit het RRGS is bijna klaar. Er staat nog een batch (de 6de) te wachten op 2 december, informatie hierover volgt nog, en de planning is ook dat half december nog een allerlaatste veegactie komt om de laatste geautoriseerde wijzigingen naar het REV te converteren.

Vanaf half december 2022 is het mogelijk om alle geconverteerde data te wijzigen via de BGM (Bevoegd Gezag Module). Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de invoermodule RRGS.

Om de overgang zo soepel mogelijk te maken is het dringende verzoek aan alle bronhouders om het nog muteren en autoriseren van RRGS data voor 18 november 2022 uit te voeren.

Ook de invoer module ISOR zal eind december stoppen, deze data zal worden geconverteerd naar een nieuwe database. Ook hiervoor geldt dat alleen geautoriseerde data wordt overgezet.

Aan de bronhouders (gemeente) het dringende verzoek om ervoor te zorgen dat alle ISOR data voor eind december is geautoriseerd. Noodzakelijke wijzigingen in de ISOR data na 1 januari 2023 kunnen de bronhouders doorgeven aan lbo@risicokaart.nl. De aanlever instructie volgt.

De rapportageomgeving (Yellowfin) van de Risicokaart blijft nog wel beschikbaar, tot ook deze vervangen wordt.

Samengevat: wijzigen en autoriseren RRGS data kan tot 18-11-2022, en ISOR data tot 31-12-2022.