Oplevering veegronde en Restcategorie RRGS in het REV

De laatste veegronde en de Restcategorie van het RRGS zijn opgeleverd. De nieuwe release van het invoerportaal (Versie 1.6) wordt deze week nog volop getest en zal waarschijnlijk in week 52 worden overgezet naar de productieomgeving.

Vanaf 22 december 2022 zijn de volgende data beschikbaar in de pre-productieomgeving van het REV:

 • Inrichtingen die voor 18 november 2022 zijn ingevoerd met status geautoriseerd (Veegronde).
 • Inrichtingen met een activiteit uit de restcategorie zoals:
  • Vuurwerk (meldingplichtige opslag van consumentenvuurwerk van categorie F1, F2, F3 conform BAL art. 4.1042);
  • Ontplofbaar (meldingplichtige, civiele opslag van ontplofbare stoffen, conform BAL art. 4.1051);
  • Ammoniak (een meldingplichtige ammoniakkoelinstallatie met max. 1500 kg ammoniak);
  • OpslagVerpakt (opslag die niet valt onder REV-categorieën A12, B3 en E5);
  • Opslagtank (voor tank met gassen of vloeistoffen, die niet valt onder een REV-categorie zoals A6, A7, A8, B2, E3, E4);
  • OpstellenVoertuigen (langer dan 24 uur of meer dan 3 gelijktijdig).
 • Inrichtingen met een combinatie van een restcategorie en een van de categorieën uit bijlage VII van het BKL.

De data zijn vanaf 22 december 2022 beschikbaar in de pre-productieomgeving die ook wel oefenomgeving wordt genoemd. Hier kunnen de data worden bekeken. De nieuwe release van het invoerportaal (Versie 1.6) wordt deze week nog volop getest en zal waarschijnlijk in week 52 worden overgezet naar de productieomgeving. Vanaf het moment dat deze release in de productieomgeving benaderbaar is, kunnen de data uit de restcategorieën en de veegronde worden gecontroleerd en overgezet.

Wat wordt van u als bronhouder verwacht ?
Bij bronhouders waarbij nieuwe inrichtingen worden toegevoegd, betekent dit dat de radiobuttons in de overzetmodule weer naar nee worden teruggezet. In de BGM module is een filtermogelijkheid ingebouwd waarmee kan worden gekozen voor activiteiten met status REV. Dit zijn de nog niet overgezette activiteiten. Net als bij de vorige conversies wordt verwacht dat u als bronhouder de data steekproefsgewijs controleert en via de overzetmodule overzet naar het REV.

Wat gebeurt er met de resterende data in het RRGS?
U heeft als bronhouder tot 18 november 2022 de tijd gehad om de inrichtingen in het RRGS bij te werken en als status gepubliceerd te geven. Deze inrichtingen zijn naar activiteiten geconverteerd en in het REV opgenomen. Onder de info-button in het invoerportaal worden twee lijsten toegevoegd:

 1. De lijst met activiteiten die in deze batch zijn geconverteerd naar het REV;
 2. De lijst met activiteiten met een andere status dan geautoriseerd.

Deze lijsten zijn zeer handig wanneer u als bronhouder constateert dat activiteiten per abuis niet gepubliceerd zijn en u deze alsnog wilt invoeren. In deze lijst staan namelijk alle gegevens van de inrichting inclusief de geometrieën. Mocht een activiteit bij de conversie in de verkeerde categorie zijn geplaatst dan kunt u met deze lijsten eveneens de activiteit op eenvoudige wijze opnieuw invoeren in de juiste categorie.

Vragen of onduidelijkheden
Kijk voor meer informatie in de sectie “aan de slag met de conversie” op de website van www.registerexterneveiligheid.nl. Als u een vraag heeft kunt u hiervoor de REV helpdesk benaderen per e-mail via het adres rev@rws.nl.

Voor vragen over de ISOR, Overige Ramptype en Risico Ontvangende Objecten (voorheen Kwetsbare Objecten) kunt u contact op nemen met lbo@risicokaart.nl