Nieuwe kaartviewer op www.risicokaart.nl

www.risicokaart.nl heeft sinds 13 juni 2022 een nieuwe kaartviewer: de Atlas Leefomgeving. De Risicokaart is naar deze viewer overgestapt omdat deze beter voldoet aan de huidige eisen en wensen van gebruikers. De nieuwe viewer is bovendien gebruiksvriendelijker.  

Welke risico’s loop ik in mijn woonomgeving? De Risicokaart laat op straatniveau zien wat de kans is op bijvoorbeeld een overstroming of ongeval met gevaarlijke stoffen.  Sinds 1 juni 2022 heeft de website een nieuwe viewer: een tool die op een geografische kaart laat zien waar risico-objecten zich bevinden. Ook staat er bij ieder object meer informatie over de risico’s. Voor deze nieuwe viewer gebruiken we de viewer van de Atlas Leefomgeving. Deze werkt sneller en heeft minder kans op foutmeldingen. Als gebruiker kunt u makkelijker in- en uitzoomen, afstanden meten en gegevens downloaden en printen.

Voor burgers en professionals
www.risicokaart.nl is er voor zowel burgers als professionals. Nieuw in de kaartviewer is dat er voor vier specifieke doelgroepen (persona’s) een voorselectie is gemaakt van relevante kaartlagen en risico’s. Als gebruiker kunt u een van de persona’s kiezen, waarna de bijbehorende voorgeselecteerde kaartlagen worden getoond. Kiest u liever zelf welke risico’s en kaartlagen u ziet? Ook dat is nog mogelijk.