Drie datasets van RRGS naar REV

Vanaf 30 mei 2022 zijn de datasets van drie risicosituaties (inrichtingen) in de Risicokaart overgeheveld van het RRGS naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit betekent dat u de data voor deze drie sets niet meer aanlevert of aanpast in het RRGS, maar in de BGM-module van het invoerportaal van het REV. Het gaat om de volgende drie datasets:

  • A1a: Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
  • A7: Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
  • E6: Seveso inrichtingen  

Inrichtingen met de status ‘in bewerking’ of ‘concept’ in het RRGS, kunnen nog wel worden bewerkt en geautoriseerd door bevoegd gezag.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking; uiterlijk dan staan alle datasets in het REV.

Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl.