BGM 2.0 invoermodule is gereed

Sinds 22 november 2022 kunt u de BGM 2.0 invoermodule gebruiken. Het is niet meer mogelijk om nieuwe activiteiten in te voeren in het RRGS of er activiteiten te wijzigen.

Eerder was aangekondigd dat de BGM 2.0 invoermodule live zou gaan op 1 december 2022. Het opnieuw testen en herstellen van de gevonden issues is zo voorspoedig voorlopen dat de BGM 2.0 invoermodule al eerder live kon gaan. Intussen blijft de invoerapplicatie verbeterd worden. Zo zijn tijdens het testen wensen geuit over verbeteringen. Deze wensen worden in de loop van de tijd bekeken en zo mogelijk geïmplementeerd bij volgende releases. Voor het gebruik van de BGM 2.0 invoermodule is een handleiding beschikbaar op de website van het REV.

Twee activiteiten in december geconverteerd
Het is niet meer mogelijk om nieuwe activiteiten in te voeren in het RRGS of er activiteiten te wijzigen. Raadplegen van het RRGS is nog wel mogelijk, alleen zal hier nauwelijks nog informatie in aanwezig zijn, omdat alle informatie van inrichtingen met gevaarlijke stoffen is geconverteerd naar het REV.  
Twee activiteiten werken nog niet feilloos in deze versie van de BGM 2.0. Dit betreffen E1 (Drie of meer windturbines <te berekenen afstanden> vergunningsplicht) en A10 (Opslaan van brandbare vloeistoffen <geen diesel> ondergronds). Geadviseerd wordt dan ook om deze twee activiteiten nog niet in te voeren of te wijzigen. In de volgende release van de BGM in december 2022 zullen deze activiteiten kunnen worden ingevoerd en gewijzigd.

Gegevens raadplegen
De gegevens uit het RRGS blijven beschikbaar als momentopname. Deze momentopname is als WFS of WMS te raadplegen en als rapportage in Yellowfin. Met deze gegevens is het nog steeds mogelijk om onder de nu geldende wetgeving gekwalificeerde adviezen te geven.
Op de Risicokaart kunt u, in de Atlas Leefomgeving, via het trechtertje de kaarten filteren die voor u relevant zijn. Klik op ‘Alles tonen’ en op ‘Veilige omgeving’, en u kunt alle data raadplegen uit zowel het RRGS als het REV (indien gevalideerd).

Meer informatie
U kunt vragen over het REV stellen door een e-mail te sturen naar de helpdesk: REV@RWS.nl.