Bekijk de risicosituaties op een nieuwe kaart: Atlas van de Leefomgeving

Vanaf maandag 13 juni maakt de Risicokaart gebruik van de kaartviewer Atlas van de Leefomgeving (ALO). Ook de ALO laat, zoals u gewend bent, alle risico’s zien die voor een bepaalde locatie gelden. Deze locatie kan bijvoorbeeld een woonhuis zijn, of een bedrijf. Ook geeft de kaartviewer meer informatie over de risico’s.
In de kaartviewer is er voor vier specifieke doelgroepen (persona’s) een voorselectie gemaakt van relevante kaartlagen en risico’s. Als gebruiker kunt u een van de persona’s kiezen, waarna de bijbehorende voorgeselecteerde kaartlagen worden getoond. Kiest u liever zelf welke risico’s en kaartlagen u ziet? Ook dat is mogelijk.