12 september vierde reeks datasets van RRGS naar REV

Vanaf 12 september 2022 zijn er weer datasets van diverse risicosituaties (inrichtingen) in de Risicokaart overgeheveld van het RRGS naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit betekent dat u de data voor deze sets niet meer aanlevert of aanpast in het RRGS, maar in de BGM-module van het invoerportaal van het REV. Het gaat om de volgende datasets:

 • A2: Tanken van CNG
 • A3: Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
 • A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • E3: Opslagtank voor gassen
 • E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer
 • E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
 • E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid
 • VIII: Opslaan of bewerken van vuurwerk
 • IX : Opslaan van ontplofbare stoffen

Inrichtingen met de status ‘in bewerking’ of ‘concept’ in het RRGS, kunnen nog wel worden bewerkt en geautoriseerd door bevoegd gezag.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking; uiterlijk dan staan alle datasets in het REV. In mei, juni en juli van dit jaar zijn ook al datasets overgeheveld. Daarmee staan per 12 september 2022 de volgende datasets in het REV:

 • A1: Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A1a: Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
 • A2: Tanken van CNG
 • A3: Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
 • A6: Mestvergistingsinstallaties
 • A7: Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
 • A8: Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
 • A11: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
 • A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • B1: Koelinstallatie met ammoniak
 • B2: Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)
 • B3: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
 • B5: Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E2: Koelinstallatie met ammoniak
 • E3: Opslagtank voor gassen
 • E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer
 • E5: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
 • E6: Seveso inrichtingen  
 • E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
 • E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid
 • E10: LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • VIII: Opslaan of bewerken van vuurwerk
 • IX : Opslaan van ontplofbare stoffen

Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl