Overslag

Sommige bedrijven hebben overslagpunten waar gevaarlijke stoffen tijdelijk worden geparkeerd, bijvoorbeeld in containers, om daarna verder verwerkt of vervoerd te worden. Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof naar buiten komt.

Wat staat op de Risicokaart?

Alle overslagpunten met meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen op het terrein én met een bepaald risico voor ongevallen buiten het hek (één op de miljoen), staan op de Risicokaart. Afhankelijk van de soort stof ontstaat er gevaar voor de volksgezondheid wanneer iemand met de stof in aanraking komt, maar ook brand- of explosiegevaar.

Waar vindt u meer informatie?