LPG

LPG (Liquid Petroleum Gas) is een gas dat onder hoge druk is samengeperst tot een vloeistof. LPG is brandbaar en explosief.

Wat staat op de Risicokaart?

Bij een LPG-tankstation zijn er twee belangrijke risico's. Ten eerste zijn de bovengrondse opslagtanks een risico. Ten tweede kan het afleveren van de LPG door de tankauto een risico vormen. Er kan een gaswolk LPG ontstaan als er een lekkage is in een opslagtank of leiding. Deze LPG-tankstations staan op de Risicokaart.

Waar vindt u meer informatie?