Professionele gebruikers

De Risicokaart voor de professionele gebruiker wordt door veel verschillende overheden voor diverse doeleinden gebruikt. De informatie en data van de Professionele Risicokaart gebruikt de professionele gebruiker bij het uitvoeren van de wettelijke taken van de eigen organisatie. Dat kan zijn een rijksoverheid als ministerie, inspectie, of veiligheidsregio, gemeente of andere regionale/lokale overheid.

Voor het gebruik van de Risicokaart en de gegevens ervan gelden de Gebruiksvoorwaarden Risicokaart.

Enquête databehoefte professionele gebruiker

Bent u werkzaam op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) of ruimtelijke ordening (RO)? Dan nodigen wij u van harte uit om de ‘Vragenlijst Informatiebehoefte Externe Veiligheid vanuit VTH en RO’ in te vullen. Deelname is verlengd tot uiterlijk 12 augustus 2019.

Vul hier de vragenlijst in (19 vragen)
Meer informatie over de enquête

Organisaties

Hieronder staat een overzicht van de organisaties die gebruik maken van de Professionele Risicokaart:

Gebruikersaccount aanvragen

Wilt u nagaan of u gebruik kunt maken van de Professionele Risicokaart en/of een gebruikersaccount aanvragen, neem dan contact op met de contactpersoon in uw provincie: