Wat een jaar !! Alle veranderingen op een rijtje

Begin 2022 zijn we begonnen om ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Professionals die data aanleveren voor de Risicokaart, deden dit bij het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1juli 2023?) moet alle data worden aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). In de afgelopen maanden zijn datasets overgeheveld naar dit REV.

Daarom is het sinds 18 november 2022 niet meer mogelijk om inrichtingen in te voeren of te wijzigen via de invoermodule van het RRGS.

Nieuwe kaartviewer: Atlas Leefomgeving
www.risicokaart.nl heeft sinds 13 juni 2022 een nieuwe kaartviewer: de Atlas Leefomgeving (ALO). De Risicokaart is naar deze viewer overgestapt omdat deze beter voldoet aan de huidige eisen en wensen van gebruikers. Via het trechtertje kunt u de kaarten filteren die voor u relevant zijn. Klik op ‘Alles tonen’ en op ‘Veilige omgeving’, en u kunt alle data raadplegen uit zowel het RRGS als het REV (indien gevalideerd).

Het raadplegen van gegevens
De gegevens uit het RRGS blijven beschikbaar als momentopname, als een zogenaamde freeze, en worden getoond in het ALO. De rapportageomgeving (Yellowfin) van de Risicokaart blijft nog wel beschikbaar, tot ook deze vervangen wordt. Hiervoor is de streefdatum 1 februari, en de nieuwe applicatie zal via het web beschikbaar zijn en dezelfde rapport mogelijkheden bevatten.
Met behulp van de freeze en de rapportmogelijkheid uit Yellofinn is het nog steeds mogelijk om onder de nu geldende wetgeving gekwalificeerde adviezen te geven.
De gegevens uit het ISOR zijn ook beschikbaar als freeze, data is ook in het ALO beschikbaar.

Invoermodule Risicokaart
De invoermodule Risicokaart is niet meer in gebruik, dit geldt voor het invoeren, verwijderen of het muteren van data in RRGS als in de ISOR database.
Voor de overige ramptypen kunnen wijzigingen per mail worden aangevraagd lbo@risicokaart.nl

Nieuwe invoermodule BGM 2.0
Vanaf 22 november 2022 is de nieuwe invoermodule via het invoerportaal van het REV beschikbaar. De BGM is een hulpmiddel voor bronhouders om geconverteerde data uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te controleren, valideren en publiceren. Hier kunt u bij een nieuwe melding of aanvraag de data van de activiteit en locatie invoeren. Voor het gebruik van de BGM 2.0 invoermodule is een stap voor stap handleiding beschikbaar.

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling