19 juli weer diverse datasets van RRGS naar REV

Vanaf 19 juli 2022 zijn er weer datasets van diverse risicosituaties (inrichtingen) in de Risicokaart overgeheveld van het RRGS naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit betekent dat u de data voor deze sets niet meer aanlevert of aanpast in het RRGS, maar in de BGM-module van het invoerportaal van het REV. Het gaat om de volgende datasets:

 • A8 Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
 • A11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
 • B3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
 • B5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E2 Koelinstallatie met ammoniak
 • E5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
 • E10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation

Inrichtingen met de status ‘in bewerking’ of ‘concept’ in het RRGS, kunnen nog wel worden bewerkt en geautoriseerd door bevoegd gezag.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking; uiterlijk dan staan alle datasets in het REV. In mei en juni van dit jaar zijn ook al datasets overgeheveld. Daarmee staan per 19 juli 2022 de volgende datasets is het REV:

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A1a Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
 • A6 Mestvergistingsinstallaties
 • A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
 • A8 Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
 • A11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
 • B1 Koelinstallatie met ammoniak
 • B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)
 • B3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
 • B5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
 • E2 Koelinstallatie met ammoniak
 • E5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
 • E6 Seveso inrichtingen  
 • E10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation

Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl