Regeling provinciale risicokaart

Provincies maken en beheren de risicokaarten. Dit is wettelijk verankerd in de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s. In een ministeriële regeling zijn nadere, algemeen verbindende voorschriften voor de risicokaarten opgenomen. In deze ministeriële regeling wordt beschreven welke kwetsbare objecten en risicovolle situaties op de risicokaart moeten worden getoond. Ook zijn regels opgenomen voor de productie, het beheer en de vormgeving van de risicokaart, zodat de risicokaarten van alle provincies een uniform uiterlijk hebben en hetzelfde werken. De gegevens dienen actueel te worden gehouden.

Bekijk de Regeling provinciale risicokaart op Wetten.nl.