Overige wet en regelgeving

Naast de Wet Milieubeheer, de Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart gelden verschillende wetten en regelingen die relevant zijn voor de risicokaart. Alle wetten en regelingen zijn terug te vinden via www.overheid.nl