Gebruikers

De riscokaart voor de profesionele gebruiker wordt door veel verschillende overheden voor diverse doeleinden gebruikt. Op deze pagina staat een overzicht van de organisaties die nu al gebruik maken van de Risicokaart Prof.