Wie maakt de risicokaart

Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het samenstellen van de risicokaart, namelijk het Rijk, de provincies en gemeenten, veiligheidsregio's, eerstehulpdiensten en de waterschappen. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak die provincies uitvoeren. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie.