Welke risico’s staan op de risicokaart

De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd. Hiervan zijn er dertien aan een specifieke locatie gebonden. In de onderstaande tabel ziet u om welke rampen het gaat en wat u daarvan terugvindt op de kaart.

De vijf typen rampen die niet op de kaart worden getoond zijn: bedreiging van de volksgezondheid (bijvoorbeeld door besmet voedsel), ziektegolf, extreme weersomstandigheden, uitval van nutsvoorzieningen en een ramp op afstand (bijvoorbeeld een Nederlandse bus die in Spanje verongelukt).

Een risico-object staat op de kaart als:

  • de gevolgen van een incident zó groot kunnen zijn, dat bij de bestrijding gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is
  • en wanneer meerdere slachtoffers kunnen vallen.

Soort risico

Dit staat op de risicokaart

Ongeval met brandbare stoffen

Bedrijven die brandbare stoffen opslaan, produceren of verwerken. Transportroutes van brandbare stoffen

Ongeval met giftige stoffen

Bedrijven die giftige stoffen opslaan, produceren of verwerken. Transportroutes van giftige stoffen

Ongeval met explosieve stoffen

Bedrijven die explosieve stoffen opslaan, produceren of verwerken. Transportroutes van explosieve stoffen

Kernongeval

Bedrijven die met radioactief materiaal werken.

Luchtvaartongeval

Vliegvelden

Ongeval op het water

Waterwegen en watergebieden

Verkeersongeval op land

Wegen en spoorwegen

Tunnelongeval

Tunnels

Instorting grote gebouwen

Geologische structuren

Brand in grote gebouwen

Grote/hoge gebouwen

Paniek in menigten, verstoringopenbare orde

Evenementen en activiteitenlocaties

Overstroming

Gebieden die kunnen overstromen met een grote, middelgrote of kleine kans.
De maximale waterdiepte bij overstroming.
Potentieel getroffen inwoners, landgebruik, kwetsbare gebieden en risicovolle objecten.

Natuurbrand

Brandbare natuurgebieden

 

De locaties van risico-objecten kunnen met de risicokaart worden weergegeven op een topografische kaart of op een luchtfoto.

Ziet u een rood symbool in de buurt van uw huis of kantoor, dan betekent het dat daar een risicobron met gevaarlijke stoffen aanwezig is. Op de kaart staan ook, met een groen symbooltje, de gebouwen aangegeven waarin veel mensen aanwezig kunnen zijn die mogelijk hulp nodig hebben bij een grootschalig incident. Denk hierbij aan ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Hulpdiensten gebruiken deze gegevens om in te schatten wat het effect van een eventueel grootschalig incident kan zijn en hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden.