Voor wie is de risicokaart?

Woon ik in een plaats waar meer risico is op rampen of ongevallen? Of werk ik in een risicovol gebied? En om wat voor rampen gaat het dan? Voor iedereen die antwoord zoekt op deze vragen is de risicokaart opgesteld. Zowel voor inwoners van Nederland als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer.

De risicokaart is een belangrijke informatiebron voor de overheid. Besturen en overheidsdiensten op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal niveau kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van beleid, nemen van beslissingen en de uitvoering van beleid. De risicokaart kan nuttig zijn bij ruimtelijke ordening, milieu- en vestigingsvergunningen, ruimtelijk beheer en veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld kan men bij het inrichten van woonwijken vooraf rekening houden met mogelijke risico’s.

Ook eerstehulpdiensten, zoals de brandweer, ambulancepersoneel en politie, kunnen de risicokaarten gebruiken. Zij verlenen niet alleen eerste hulp, maar werken ook mee aan de voorbereiding van ongevallen- en rampenbestrijding. Dat doen zij in samenwerking met gemeente. De eerstehulpdiensten kunnen op die manier risico’s voor zichzelf verkleinen, en voor de mensen die zij helpen.