Aanleiding en doel

De beelden van een verwoeste woonwijk na de vuurwerkramp in Enschede staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Ook de nieuwjaarsbrand in Volendam zullen velen zich nog herinneren. Het toenmalige kabinet besloot dat risico's beter in beeld moesten worden gebracht en dat de iedereen in Nederland over risico's in zijn eigen woonomgeving moest worden geïnformeerd. Hiervoor is de risicokaart ontwikkeld.

De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving. De toelichting bij de kaart geeft bovendien aan hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid in onze leefomgeving kunnen vergroten.

Bij "Veiligheid en de wet" kunt u meer lezen over wat in de wet is vastgelegd over veiligheid.