Over de risicokaart

Aanleiding en doel

De beelden van een verwoeste woonwijk na de vuurwerkramp in Enschede staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Ook de nieuwjaarsbrand in Volendam zullen velen zich nog herinneren. Het toenmalige kabinet besloot dat risico's beter in beeld moesten worden gebracht en dat de iedereen in Nederland over risico's in zijn eigen woonomgeving moest worden geïnformeerd. Hiervoor is de risicokaart ontwikkeld.

 

Aanleiding en doel

Wie maakt de risicokaart

Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het samenstellen van de risicokaart, namelijk het Rijk, de provincies en gemeenten, veiligheidsregio's, eerstehulpdiensten en de waterschappen. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

 

Wie maakt de risicokaart

Welke risico’s staan op de risicokaart

De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd. Hiervan zijn er dertien aan een specifieke locatie gebonden.

 

Welke risico’s staan op de risicokaart

Voor wie is de risicokaart?

Woon ik in een plaats waar meer risico is op rampen of ongevallen? Of werk ik in een risicovol gebied? En om wat voor rampen gaat het dan? Voor iedereen die antwoord zoekt op deze vragen is de risicokaart opgesteld. Zowel voor inwoners van Nederland als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer.

 

Voor wie is de risicokaart?