Verstoring openbare orde en paniek in menigten

Wat staat op de risicokaart

Paniek in een menigte kan ontstaan op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Dat zijn evenementen, festivals, voetbalwedstrijden enzovoorts. Op de risicokaart kunnen evenementen worden opgenomen met 5.000 of meer personen in een beperkt gebied.
Verstoringen van de openbare orde zijn bijvoorbeeld rellen tijdens demonstraties of gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden. Op de risicokaart staan de plaatsen waar grootschalige verstoringen van de openbare orde kunnen plaatsvinden.

 

Wat is het gevaar

Paniek in een menigte leidt tot verschillende risico’s. Mensen kunnen in de verdrukking komen, onder de voet worden gelopen en stikken. De aanleiding is vaak iets onverwachts: een brandje, een vechtpartij, een plotselinge weersverandering. Paniek kan ontstaan als er:

 • Veel mensen in een beperkt gebied zijn;
 • Mensen zijn ingesloten (hekken);
 • Een incident ontstaat.

Verstoringen van de openbare orde doen zich bij sommige voetbalwedstrijden vaak voor. Soms gebeurt het tijdens de wedstrijd op de tribune, soms rond het stadion en soms tijdens de aan- of afvoer van supporters. Er is een kans dat u daar onbedoeld bij betrokken raakt.

 

Welke veiligheidmaatregelen zijn er

Wie een evenement wil organiseren, moet een vergunning hebben. De gemeente die de vergunning afgeeft, stelt daar eisen aan. Er moeten maatregelen genomen zijn voor de brandveiligheid, voor nooduitgangen, EHBO-voorzieningen en bereikbaarheid van het terrrein voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulances). Tijdens evenementen zijn hulpdiensten op het terrein of in de buurt, zodat zij snel kunnen ingrijpen als er wat gebeurt.
Bij demonstraties of voetbalwedstrijden kan de politie vooraf informatie verzamelen. Zo krijgt ze een beeld van de mogelijke geweldplegers. Op de dag zelf is de politie zichtbaar aanwezig op strategische pleken. Indien nodig, treedt de politie op. Soms wordt de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.

 

Wat kunt u zelf doen?

Vóór u een gebouw of een gebouwencomplex binnengaat, of een evenemententerrein opkomt: kijk waar de nooduitgangen of vluchtroutes zijn.

Als er paniek ontstaat, of rellen losbarsten:

 • Ga niet naar de plek van paniek of ordeverstoring toe.
 • Houd veilige afstand.
 • blijf zoveel mogelijk uit het gedrang.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige hulpdiensten.
 • Bied uw hulp aan.

Bij ontruiming of evacuatie:

 • Loop altijd met de mensenstroom mee.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige hulpdiensten.
 • Probeer niet in paniek te raken.

 

Meer informatie

 

Ontvang de factsheet Verstoring openbare orde en paniek in menigten

Als u hieronder uw gegevens invult, ontvangt u een bericht wanneer de factsheet geupdate is.

Velden met een * zijn verplicht. Wanneer u zich inschrijft voor de update stemt u ermee in dat het IPO u maximaal elk kwartaal een update mail stuurt wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de factsheet.