Transport gevaarlijke stoffen - Basisnet

Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld. Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een zo veilig mogelijke manier.

 

Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over het Basisnet vindt u op de site van infomil en van de Rijksoverheid.