Ongeval met gevaarlijke stoffen

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo’n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de risicokaart.
Wat de gevolgen zijn hangt mede af van welke stof bij het ongeval is betrokken.

Gevaarlijke stoffen

Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen. Het voert te ver om deze hier allemaal te vermelden. Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft.