Natuurbrand

Wat staat op de risicokaart

Op de risicokaart staan de gebieden aangegeven waar een grote natuurbrand kan ontstaan. Een natuurbrand is een brand in bos-, heide- of duingebied. In Nederland komen bos- en heidebranden vaker voor dan duinbranden.

 

Wat is het gevaar

Het gevaar is dat mensen – wandelaars, fietsers, campinggasten – verrast worden door het vuur en worden ingesloten. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van elders moet worden aangevoerd en de wind de brand aanwakkert.
De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid (weggegooide sigaret, vuurkorven, barbecues en dergelijke) of kwaadwillendheid (brandstichting). Soms is er sprake van natuurinvloeden zoals blikseminslag. Factoren als het soort begroeiing (heide, naaldbos), het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders) en de weersomstandigheden (droogte, wind) hebben invloed op het risico.

 

Welke veiligheidmaatregelen zijn er

Lokale overheden stemmen brandpreventie en –bestrijding af met de hulpdiensten (brandweer, politie). Op de Veluwe staat een aantal meetstations dat o.a. luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en windrichting meet. Deze gegevens worden doorgegeven aan hulpdiensten in de regio, die betrokken instanties en personen alarmeren. Als de droogte boven een bepaald niveau komt, wordt er met vliegtuigjes gepatrouilleerd.
Gebouwen in (de buurt van) bos-, heide- en duingebieden moeten een gebruiksvergunning hebben waarin voorwaarden staan voor ontvluchtingsmogelijkheden, ontruimingsplannen, bereikbaarheid- en bluswatervoorzieningen. 

 

Wat kunt u zelf doen?

Als u brand constateert, moet u:

  • 1-1-2 bellen en zo precies mogelijk melden waar de brand is;
  • uit de rook gaan staan en op de brandweer wachten;
  • of een vluchtweg kiezen waarlangs u snel het brandende gebied kunt verlaten.

 

Meer informatie

 

Ontvang de factsheet Natuurbrand

Als u hieronder uw gegevens invult, ontvangt u een bericht wanneer de factsheet geupdate is.

Velden met een * zijn verplicht. Wanneer u zich inschrijft voor de update stemt u ermee in dat het IPO u maximaal elk kwartaal een update mail stuurt wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de factsheet.