Häufig gestellte Fragen

 

Als zich een grote calamiteit voordoet, informeert de overheid u over hoe u het beste kunt handelen. Omdat een ramp zich plotseling kan voordoen is het verstandig om u nu al voor te bereiden, zodat u weet wat u moet doen om uzelf en anderen in uw omgeving te beschermen. Als u op de risico’s klikt die in het menu rechts van de kaart staan, verschijnt een nieuw venster. Hier staat wat het risico betekent, wat er kan gebeuren en wat u zelf kunt doen wanneer zich een calamiteit voordoet. Kijk voor meer informatie over voorbereiden op rampen ook op de website www.denkvooruit.nl.

Als u op een risico-object op de kaart klikt, krijgt u informatie over het object en kunt een rapport bekijken met daarin meer informatie. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de overheidsorganisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Vaak is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het Rijk zijn. Soms kunt u ook aanvullende informatie krijgen via de website van het bedrijf.

Risico’s over de grens (in Duitsland en België) die bij een zwaar ongeval effecten kunnen hebben in Nederland worden nu nog niet op de risicokaart getoond. In de toekomst gaat dit wel gebeuren. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de buurlanden door de provincies en de veiligheidsregio’s.

Nee, de gegevens op de kaart zijn gebaseerd op de door gemeente of provincie afgegeven vergunningen. Deze gegevens zijn openbaar. De gemeente bepaalt aan de hand van de risico-inventarisatie of een bedrijf moet worden opgenomen op de risicokaart. Bedrijven worden hierover geïnformeerd. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld wanneer concurrentiegevoelige informatie wordt verstrekt.

De gegevens op de risicokaart worden door verschillende overheden aangeleverd. De overheidsorganisatie die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het afgeven van milieuvergunningen levert ook de gegevens hierovervoor de risicokaart. Bij informatie over gevaarlijk stoffen kunnen dat de gemeenten, de provincie of het Rijk zijn. Voor het leveren van gegevens waarin milieuvergunningen geen rol spelen, is alleen de gemeente verantwoordelijk.

Niet alle risico’s zijn op de kaart opgenomen. Ten eerste staan alleen de risico’s die plaatsgebonden zijn op de kaart. Dat betekent dat risico’s als gevolg van bijvoorbeeld een epidemie, extreem weer of de uitval van nutsvoorzieningen niet op de kaart zijn te vinden. Daarnaast moeten de gevolgen van een eventueel incident zó groot zijn, dat grootschalige inzet van hulpverleningsdiensten nodig is. Daarom vindt u op de risicokaart geen gevaarlijke kruispunten of sociaal onveilige situaties. Ook ongevallen met gevaarlijke stoffen op Noordzee staan niet op de kaart.

Na de vuurwerkramp in Enschede bleek dat de bewoners van de getroffen wijk niet wisten dat zich een vuurwerkopslagplaats in hun buurt bevond. Ze konden daardoor niet goed op het incident reageren en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Daarom besloot het toenmalige kabinet dat gegevens over risico’s gemakkelijker toegankelijk moesten worden voor inwoners, zodat iedereen in Nederland kan weten welke risico’s er in zijn leefomgeving zijn en zich kan voorbereiden op eventuele calamiteiten. Bovendien kunnen geïnformeerde burgers meepraten over het veiligheidsbeleid of de overheid aanspreken op onveilige situaties.

Ook professionals, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid of ruimtelijke ordening, kunnen de gegevens van de risicokaart goed bij hun werkzaamheden gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van rampenplannen of bij het plannen van een veilige nieuwe woonwijk.